Būsto draudimas internetu: buto, namo ir kt. nekilnojamojo turto draudimas

 1. 1 Įveskite informaciją apie nekilnojamą turtą

  Draudikas Draudimo rizika
  Standartinė Pilnas komplektas
  Rizikų sąrašas:
  - Ugnis;
  - Vanduo;
  - Vagystė įsibraunant/plėšimas;
  - Gamtinės jėgos;
  - Vandalizmas;
  Rizikų sąrašas:
  - Ugnis;
  - Vanduo;
  - Vagystė įsibraunant/plėšimas;
  - Gamtinės jėgos;
  - Įtampos svyravimas;
  - Vandalizmas;
  - Stiklo dūžis;
  - Medžio užvirtimas;
  - Kiti draudiminiai įvykiai.
  Draudžiame nuo:
  - Audros;
  - Ugnies;
  - Užliejimo;
  - Tyčinio nuosavybės sugadinimo ar sunaikinimo;
  - Įtampos svyravymų (elektros fenomenas);
  - Stiklo dūžio;
  - Vagystės ar apiplėšimo;
  - Krušos;
  - Potvynio;
  - Smūgio ar atsitrenkimo;
  - Sniego slėgio;
  - Laukinių gyvūnų.
  Visų rizikų draudimas.
  Nedraudžiami tik tie įvykiai, nuo kurių nedraudžiama visose draudimo rūšyse (pvz.: karo padėtis, force majore ir pan.). Šį draudimo paketą siūlome klientams, norintiems ypatingo saugumo.
  Draudžiamieji įvykiai:
  - ugnies poveikis;
  - gamtinių jėgų poveikis;
  - vandens poveikis;
  - vagystė;
  - trečiųjų asmenų veika;
  - Taip pat apdraudžiamos faktiškai patirtos apdrausto turto būtinosios gelbėjimo išlaidos ir draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymo, bei apdrausto turto išsaugojimo po įvykio išlaidos. Draudiko atsakomybės limitas: iki 3% nuo sugadinto/sunaikinto nekilnojamojo turto draudimo sumos.
  Draudžiamieji įvykiai:
  - ugnies poveikis;
  - gamtinių jėgų poveikis;
  - vandens poveikis;
  - vagystė;
  - trečiųjų asmenų veika;
  - stiklo dužimas ar skilimas;
  - savaiminis medžio užvirtimas;
  - transporto priemonių atsitrenkimas;
  - elektros įtampos svyravimai;
  - vidaus gedimai;
  Taip pat apdraudžiamos šios išlaidos:
  - Faktiškai patirtos apdrausto turto būtinosios gelbėjimo išlaidos ir draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymo, bei apdrausto turto išsaugojimo po įvykio išlaidos. Draudiko atsakomybės limitas: iki 7% nuo sugadinto/sunaikinto nekilnojamojo turto draudimo sumos.
  - Faktiškai patirtos išlaidos, skirtos išlikusio turto perkėlimo į saugią vietą ir laikino saugojimo iki bus atstatyta draudimo vieta. Draudiko atsakomybės limitas: iki 868 EUR.
  - Laikino apgyvendinimo patalpų nuomos faktiškai patirtos išlaidos iki bus atstatyta draudimo vieta. Draudiko atsakomybės limitas: iki 1303 EUR.
  - Papildomos išlaidos dėl padidėjusio mokesčio už vandenį, išsiliejusį šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos metu. Draudiko atsakomybės limitas: iki 144 EUR.
 2. 2 Sužinokite kainą

 3. 3 Patvirtinkite užsakymą

 4. 4 Informacija

Draudimo vedlys

Ar esate garantuoti, kad jūsų turtas saugus? Išbandykite mūsų įrankį!

Kodėl mes?

Kvalifikacija
Vienas iš draudimo tarpininkavimo rinkos lyderių, dirbame nuo 2003 metų. Mes žinome kaip Jums padėti!

Reikia pagalbos?


Kalbėti su konsultantu

Žalos reguliavimas

Savo klientams padedame sutvarkyti visus reikalus, atsitikus draudiminiam įvykiui. Pateikite visą prašomą informaciją.

Prisiminkite laiku pratęsti draudimą